تصاویر/ هجوم کلاغ ها به خرم آباد

422715 659 خبر مرکزی

از ابتدای آذرماه شاهد گروه های زیادی از کلاغ های سیاه در مرکز شهر خرم آباد بودیم. اگر بعد از غروب آفتاب به میدان سرسبز میدان شهر و پارک شهر بروید، صدای کلاغ ها و حرکات دسته جمعی آنها در آسمان و روی شاخه های درختان توجه شما را جلب می کند.

مردم خرم آباد به ویژه اهالی مرکز شهر و بازاریان از حضور خود در سال های گذشته خبر داده اند اما می گویند امسال تعداد آنها نسبت به سال های گذشته به شدت افزایش یافته است.

عکس: عزیز بابانژاد

  فتوای مقام معظم رهبری برای نمایش ساز در تلویزیون

دیدگاهتان را بنویسید