تصاویر / روز تاسیس اسرائیل; روز بدبختی

فرادید| 14 می 1948 روزی بود که سلطه انگلیس بر فلسطین پایان یافت، اما رژیم صهیونیستی اعلام موجودیت کرد و نزدیک به هفت دهه اشغال را آغاز کرد.

به گزارش مجله تاریخ فرادید، ماجرای تولد رژیم صهیونیستی به اشغال فلسطین توسط انگلیس در جنگ جهانی اول برمی گردد. زمانی که یهودیان صهیونیست که برای چندین دهه به فلسطین مهاجرت کردند، ایده ایجاد یک کشور یهودی را دنبال کردند، پس از تسلط بریتانیا بر دولت فلسطین، اولین گام ها را برای ایجاد یک کشور یهودی برداشتند. و

در سال 1917 یکی از مهمترین اقدامات برای ایجاد یک کشور مستقل چه زمانی بود. لرد روچیلد که ریاست فدراسیون صهیونیستی در بریتانیا را بر عهده داشت، لایحه ای را به بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلیس ارائه کرد که در آن خواستار حمایت از تشکیل کشور یهودی در فلسطین شد. بالفور همچنین در اعلامیه ای از حمایت انگلیس از تشکیل کشور یهودی در فلسطین خبر داد.

از آن تاریخ تا 14 مه 1948، مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگری صهیونیستها به اشکال مختلف شکل گرفت. اما جنگ جهانی دوم و نسل کشی یهودیان توسط آلمان نازی به صهیونیست ها این امکان را داد که مهم ترین گام را در ایجاد یک کشور یهودی بردارند.

از سوی دیگر، با آغاز اشغال انگلیس، موج مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز شد، به طوری که در 30 سال جمعیت یهودیان 12 برابر شد. مهاجران تحت حمایت انگلیس یک سازمان نظامی تمام عیار تشکیل دادند و در همان زمان زمین های فلسطین را به چند برابر قیمت تصرف کردند.

  تندروهای داخلی مانع از امضای این توافق می شوند

در 14 می 1948، اشغال فلسطین توسط انگلیس پایان یافت، اما صهیونیستها بلافاصله در همان روز منشور استقلال را صادر کردند و موجودیت کشور اسرائیل را اعلام کردند. فلسطینی ها این روز را «روز بدبختی» می نامند.

همان روز بعد ارتش کشورهای عربی و گروه زیادی از داوطلبان چریک عرب از چند جبهه به خاک کشور تازه تأسیس اسرائیل حمله کردند، اما در نهایت این حملات با شکست اعراب خاتمه یافت.

رابرت کاپا عکاس مشهور نظامی در پایان اشغالگری انگلیس و استقرار رژیم صهیونیستی در سوریه به فلسطین سفر کرد و مهمترین لحظات تاریخ معاصر این منطقه را در قالب تصاویری به ثبت رساند.

کاپا قبل از اعلام منشور استقلال اسرائیل وارد سرزمین های اشغالی شد و تا زمان اعلام این رژیم و شروع جنگ اعراب در آنجا ماند و عکاسی کرد. مهاجرت یهودیان و زندگی آنها در سرزمین های اشغالی را می توان در عکس هایی که او در این دوران گرفته است مشاهده کرد. عکس های او با خواندن اعلامیه استقلال اسرائیل در موزه تل آویو توسط اولین نخست وزیر رژیم بن گوریون آغاز می شود و با مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی و زندگی در آنجا ادامه می یابد.

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

(عکس)

دیدگاهتان را بنویسید