تصاویر دیده نشده از عملیات مرصاد

452553 929 خبر مرکزی

در 13 مرداد 1367 پس از پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران، منافقین کوردل طی عملیاتی موسوم به فروغ جاویدان، ضمن پیشروی سریع به داخل خاک ایران، کشتار دسته جمعی مردم را در شهرهای مختلف آغاز کردند.

تنها یک روز بعد دلیرمردان ارتش، ارتش و نیروهای مردمی در عملیاتی که به «مرصاد» معروف شد، تنگه چهارزبر را به مسلخ دشمنان قسم خورده مردم و انقلاب تبدیل کردند.

تصاویر فوق از آرشیو خبرگزاری جمهوری اسلامی و برای اولین بار توسط این عملیات غرور آفرین منتشر می شود:

  افزایش سهمیه تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر

دیدگاهتان را بنویسید