تسهیلات ارزان یمت بانک دی برای کارآفرینی و اشتغال جامعه ایثارگر در حوزه گردشگری و صنایع دستی

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانک دی به جامعه ایثارگر فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی برای کارآفرینی و اشتغال زایی به زودی آغاز می شود.

تسهیلات ارزان یمت بانک دی برای کارآفرینی و اشتغال جامعه ایثارگر در حوزه گردشگری و صنایع دستی

بر اساس گزارش ها زمان اخبار برات کریمی مدیرعامل بانک دی گفت: بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین بانک و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تسهیلات ارزان قیمت برای بنگاه های تجاری و گردشگری و صنایع دستی توزیع می شود.
وی بیان کرد: بانک دی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یکی از بانک های فعال در اعطای تسهیلات در حوزه گردشگری و صنایع دستی از محل وام موضوع بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 تعیین شده است. و طبق توافقات منعقده پرداخت تسهیلات در این بانک به طرح های اجرا شده مرتبط با جامعه ایثارگری در اولویت قرار خواهد گرفت.
کریمی افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرح هایی را برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر طرح های گردشگری برای دریافت تسهیلات از بانک دی ارائه کرده است و این بانک به محض پرداخت تسهیلات مورد نیاز، اقدام خواهد کرد. ممکن است.” مثال
مدیرعامل بانک دی ادامه داد: بانک دی طی دو سال گذشته تلاش کرده تا از طرح های تولیدی و ایجاد اشتغال مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران در صنایع مختلف حمایت کند و با اضافه شدن صنعت گردشگری و صنایع دستی، سبد کامل خدمات ارائه شود. و پرداخت تسهیلات بانکی در مرجع این جامعه محترم برقرار است.

  خودکشی به خاطر گربه همسایه

دیدگاهتان را بنویسید