تخلفات مشهود، بنده عزیز؛ کمک 10 میلیاردی به پرسپولیس!

سوال در مورد پرداخت 10 میلیاردی از سوی فدراسیون فوتبال پرسپولیس است در حالی که اکنون با افشای نحوه و دستور رئیس وقت فدراسیون فوتبال برای انجام این پرداخت، تخلفات صریح عزیزی هادم بیش از پیش نمایان شده است. قبل از.

در روزهای پایانی حکومت عزیزی هادم، فدراسیون فوتبال 10 میلیارد تن به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرد.

گزارش کمیته حسابرسی مستقل 3 نفره فدراسیون فوتبال (ملیحی، فرکی و بهرامی) در 27 فروردین 1401 در مورد تخلفات رهبری عزیزی هادم، عهدنامه مضارب و وام 10 میلیارد تنی به باشگاه پرسپولیس. پرداخت غیرقانونی این مبلغ توسط عزیزی هادم مطرح شد.

عدم تایید هیئت مدیره

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان بالاترین دستگاه اجرایی فدراسیون به درخواست پرسپولیس و پرداخت این مبلغ از سوی فدراسیون فوتبال حضور ندارد، موضوعی که بارها در گزارش های دبیرخانه بر آن تاکید شده است. سرلشکر و خزانه دار فدراسیون.

مخالفت هیات مدیره با پرداخت کمک مالی به پرسپولیس

در پی پرداخت غیرقانونی این مبلغ توسط عزیزی هادم به باشگاه پرسپولیس که با دستور مستقیم و بر خلاف مفاد آن صورت گرفت، در تاریخ 19 اسفند 1400 و در جلسه هیئت مدیره موضوع درخواست و پرداخت مطرح شد. این مبلغ از باشگاه پرسپولیس برای تصویب در هیات مدیره مطرح شد بله، اما اعضای هیات مدیره با پرداخت هر مبلغی به پرسپولیس مخالف هستند.

عدم امضای قرارداد توسط صندوقدار

همچنین طبق اسناد موجود، قرارداد مضاربه فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس برای پرداخت 10 میلیارد تومان امضای صندوقدار فدراسیون فوتبال را ندارد.

با استناد به ماده 38 یک 1 اساسنامه فدراسیون که کلیه قراردادها باید با امضای مشترک رئیس فدراسیون و خزانه دار انجام شود، این تخلف آشکار است.

  حذف یک میلیون نفر از یارانه ماه مبارک رمضان

همچنین رئیس فدراسیون فوتبال در پرداخت این پول مکاتبه ای با دبیرکل فدراسیون نداشته و شخصاً این درخواست را به صندوق دار فدراسیون فوتبال ارسال و آن را نهایی کرده است.

نقض حمایت های مالی از شرکت های دولتی

هرگونه پرداختی از سوی سازمان های غیردولتی عمومی به شرکت های دولتی خلاف قانون است. از آن روز به بعد پرداخت FF به پرسپولیس به عنوان شرکت دولتی تخلف است.

بی توجهی به دستور وزارت ورزش

همچنین عزیزی هادم طی نامه ای بدون تاریخ و شماره به خزانه دار وقت فدراسیون فوتبال با اشاره به نامه 11 بهمن 1400 یکی از مدیران کل وزارت ورزش و جوانان صراحتاً در متن این خبر می گوید: مبلغ درخواستی وزارت ورزش و “به مسئولیت من” بوده است. پرداخت در باشگاه پرسپولیس

این در حالی است که در نامه وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال پرسپولیس برای مساعدت و اعطای وام به صراحت آمده است که «پس از کسب مجوز از هیئت مدیره و سایر مواد قانونی».

این تخلف مشهود در گزارش های ارسالی دبیرکل و هیئت مدیره در تاریخ 22 فروردین 1401 و 27 فروردین 1401 مبنی بر تخلف عزیزی هادم از مسئولیت ها و تعهدات قانونی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ارجاع شده است.

علاوه بر این تخلف ظاهری، پرداخت‌های مورد مناقشه اخیر به مجتبی خورشیدی و سایر نزدیکان عزیزی خادم بر اساس گزارش‌ها و مستندات ارسالی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برجسته شد، زیرا این پرداخت‌ها فاقد مبنای قانونی و اطلاعاتی است. و تصویب هیئت مدیره.

دیدگاهتان را بنویسید