تاخیر در روند پیری با پیاده روی سریع

پزشکان اغلب به ما توصیه می کنند که پیاده روی کنیم، اما «تند راه رفتن» فواید بیشتری برای افزایش طول عمر خواهد داشت.

به گزارش سایت mc-doualiya; این موضوع توسط یک مطالعه جدید در بریتانیا تایید شده است، جایی که تحقیقات نشان می دهد که پیاده روی “ورزشی” روند پیری را کند می کند. این مطالعه برای رسیدن به این نتیجه بر روی نمونه بزرگی از 405981 داده ژنتیکی از شهروندان بریتانیایی تکیه کرد.

این مطالعه نشان داد که پیاده روی سریع منظم به یک مرد 56 ساله اجازه می دهد تا شریان های یک مرد 40 ساله را داشته باشد.

دانشمندان در حال ارزیابی مفهوم پیاده روی سریع با سرعت حدود 6 کیلومتر در ساعت هستند. نویسندگان این مطالعه گفتند که استفاده از داده های ژنتیکی شرکت کنندگان نشان داد که پیاده روی سریع منجر به زندگی بیولوژیکی جوان تر می شود.

در عمل، محققان انجام تمرینات ورزشی را با پای پیاده برای رسیدن به محل کار یا در طول رفت و آمد روزانه به محل کار پیشنهاد می کنند. در سال 2019، تیم بریتانیایی گزارش داد که “پیاده روی سریع تنها در ده دقیقه در روز، در مقایسه با افرادی که به طور معمول یا آهسته راه می روند، امید به زندگی را تا 20 سال افزایش می دهد.”

محققان توضیح دادند که شروع تمرین از سنین پایین ترجیح داده می شود، اما تاکید کردند که مهم نیست چند سال داریم، هیچ وقت برای شروع تمرین و راه رفتن سریع دیر نیست.

  آیا شاخص بورس باز خواهد گشت؟

دیدگاهتان را بنویسید