بی کیفیت ترین خودروهای خانگی کدامند؟

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یک نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت اصلی ارزیابی کیفیت خودروهای داخل کشور را بر عهده دارد.

این شرکت نتایج این ارزیابی را تجزیه و تحلیل می کند و آن را با اهداف کیفی تعیین شده برای هر خودرو بر اساس جدول سطوح کیفی و محدودیت های مصوب مقایسه می کند.

هنگام ارزیابی کیفیت خودرو از نظر ظاهر و عملکرد بررسی می شود. بر اساس دستورالعمل موجود، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خودروهای داخلی را در پنج رده قیمتی بازرسی می کند و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین 1 تا 5 ستاره کیفیت به آنها اختصاص می دهد. هدف اصلی این گزارش ارتقای کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازان است.

خلاصه وضعیت سطوح کیفی

  معرفی پیکاپ قدرتمند و جذاب G9 محصول جدید احتمالی گروه بهمن

دیدگاهتان را بنویسید