بیمه درمانی رایگان برای همه افراد به مدت 3 ماه

وزیر بهداشت گفت: تمامی افراد فاقد بیمه به مدت سه ماه از بیمه درمانی رایگان برخوردار می شوند و می توانند از تمامی خدمات درمانی استفاده کنند.

تا پیش از این تنها سه دهک پایین جامعه می توانستند به صورت رایگان از بیمه سلامت استفاده کنند.

  چرا واکسن آسترازنکا در دسترس نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید