بیرانوند اشاره می کند که پورعلی گنجی در حال فارسی شدن است

در روزهای اخیر شایعات زیادی مبنی بر الحاق به این اتحادیه مطرح شده است مرتضی پورعلی گنجی به پرسپولیس منتشر شده است حتی گفته می شود با مدیران پرسپولیس مذاکراتی داشته و با این تیم به توافق رسیده است.

در این رابطه علیرضا بیرانوند او زیر پست منتشر شده از سوی مدافع ملی پوش نوشت: لوگو می خواهم پرسپولیس شما هم در این تابلو پست گذاشتید!

با این حال باید منتظر ماند و مدافع ملی پوش را دید ایران او برای فصل آینده چه تصمیمی خواهد گرفت؟

بیرانوند اشاره می کند که پورعلی گنجی در حال فارسی شدن است

  چه کسانی نباید هر روز سوپ بخورند

دیدگاهتان را بنویسید