بهترین سریال 1400 از نگاه مخاطب; مهران مدیر دوم شد

در یک نظرسنجی بهترین سریال 1400 توسط مخاطبان انتخاب می شود.

نتایج این مطالعه در روز پنجم تا ساعت 00:00 (جمعه 24.10.1400) به شرح زیر است:

این نظرسنجی تا 26 فوریه ادامه خواهد داشت.

دراکولا: 14.20٪

افرا: 2.09%

زخم: 10.32%

زنان: 4.03٪

اندازه: 33.82%

من می خواهم زنده بمانم: 1.78٪

دودکش: 3.03%

جزیره: 4.11٪

ماه گرفتگی: 0.39%

بوتیمار: 7.14 درصد

سیاوش: 0.85%

رنگ نوروزی: 6.36%

همبازی: 0.31%

نیسان آبی: 11.56 درصد

منبع: برنا

  چاق کننده های تابستانی

دیدگاهتان را بنویسید