بنده ما یک خادم داشت و نوکرش هم نوکر بود

مرتضی موتورچی سرپرست روابط عمومی وزارت کار طی حکمی محمدرضا محی الدینی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

بنده ما یک خادم داشت و نوکرش هم نوکر بود

مرتضی موتورچی سرپرست روابط عمومی وزارت کار طی حکمی محمدرضا محی الدینی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

با توجه به اینکه هیچ سمتی در چارت سازمانی وزارت کار به نام مشاور رئیس روابط عمومی این وزارتخانه وجود ندارد، نحوه پرداخت حقوق مشخص نیست.

حقیقت این است که بدون اینکه از دور بدانیم، احساس می کنیم رئیس روابط عمومی این وزارتخانه مردی قانونی است، اما با همه تفاسیر، هر چه تلاش کردیم، نقطه قوتی در عملکرد او پیدا نکردیم.

1 خبر مرکزی

  عربستان سعودی و الجزایر در حال بحث درباره مسائل اوپک هستند

دیدگاهتان را بنویسید