بنادر و جزایر سابق خلیج فارس چه نام داشت؟

خلیج فارس در قرن اخیر بدون شک یکی از مهم ترین و حساس ترین مناطق جهان از نظر نگرش های ژئوپلیتیکی و محاسبات ژئواستراتژیک بوده که به آن هارتلند یا قلب زمین می گویند.

خلیج فارس از دیرباز مورد توجه سیاستمداران بزرگ جهان بوده است و شاید بتوانیم این منطقه را بازتابی از سیاست بین المللی بنامیم. جالب اینجاست که اهمیت راهبردی این منطقه و عمق جاه طلبی های استعماری کشورهای سلطه گر غرب به ویژه استکبار جهانی در خلیج فارس مشخص است.

«میان اروپا و آفریقا و آسیا قلمروهای روسیه سیبری است و مرزهای جنوبی آن خاورمیانه است. خاورمیانه مرکز دنیای قدیم است که مرکز آن منطقه خلیج است و به مرکز شهرت دارد. از مرکز، “او گفت.

جالب است بدانید در گذشته جزایری در خلیج فارس وجود داشته که هم از نظر تجاری و هم مسکونی از شهرت خاصی برخوردار بوده و شاید امروزه دیگر نامی از آنها باقی نمانده باشد.

ابتدا از بنادر فعال در شهر کشم فعلی که در گذشته از رونق زیادی در شبکه تجاری برخوردار بود، به نام “بارث و آرکتا” می رسیم.

سپس به اپوستان، بندر هخامنشیان در شهر ایرانی امروزی می رسیم که در دوره هخامنشیان رونق داشته و از این نظر نامی برای خود دست و پا کرده است.

قاجاران شهری باستانی در نزدیکی شهر بندرلنگه مروارید خلیج فارس است که در آن زمان از نظر شکار و ماهیگیری نیز به شهر معروف بوده است.

«کیان» نام دیگر جزیره کیش در گذشته، «هرمز» نام اصلی جزیره هرمز و «شیلاو» نام قدیمی سیراف از دیگر جزایر با اعتبار و رونق در طول تاریخ است که نشان از اهمیت آن دارد. خلیج فارس در طول تاریخ.

  محسن چاوشی برای کدام زندانیان 340 میلیون تومان جمع آوری کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید