بزرگراه تهران – شمال باز است

در هفته‌های اخیر منطقه یک در بزرگراه تهران – شمال برای پاکسازی و عملیات امنیتی مسدود شده است زیرا 5000 تن سنگ در زون جنوبی تونل 11 جدا شده است که می‌تواند خطرات زیادی برای مسافران ایجاد کند اما بزرگراه مسدود است. صخره با سه انفجار به طور کامل پاک شد.

سعید شهسواری، مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال به ایسنا گفت: پس از رصد مداوم بزرگراه تهران – شمال متوجه شدیم که سنگی به وزن 5000 تن در قسمت جنوبی تونل وجود دارد. 11 در حال حفاری بود: «و آن جدایی از کوه بود و در همین ارتباط اتوبان تهران – شمال را بستیم تا قبل از خطر این صخره را جدا کنیم و دوباره مسیر را برای مسافران امن کنیم.

وی افزود: در نهایت منطقه یک بزرگراه تهران – شمال پس از انجام عملیات پاکسازی و ایمن سازی آماده تردد شد و ساعت 8 صبح دوشنبه 10 آبان ماه محور شمال به جنوب آن را افتتاح کردیم و شب گذشته مسیر برگشت است. محور جنوب به شمال، بزرگراه نیز به روی مسافران باز شد و تردد در آن برقرار شد.

شهسواری تاکید کرد: ایمنی سرنشینان در درجه اول اهمیت قرار دارد، بنابراین از طریق ابزارهای نصب شده و اسکن هوایی به طور مرتب این محور را رصد می کنیم تا در صورت تغییر، بتوانیم قبل از وقوع حادثه از آن جلوگیری کنیم.

  فواید بی سابقه بادام زمینی که نمی دانستید!

دیدگاهتان را بنویسید