برگزاری سلسله جلسات برای اخلال و حمایت از زنجیره تامین گروه سایپا برای افزایش تولید / همراهی انجمن های قطعه سازی کشور با سایپا جدید

سلسله جلساتی برای اخلال و حمایت از زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا در راستای اجرای برنامه های وزارت صمت برای افزایش تولید برگزار شد.

برگزاری سلسله جلسات برای اخلال و حمایت از زنجیره تامین گروه سایپا برای افزایش تولید / همراهی انجمن های قطعه سازی کشور با سایپا جدید

بر اساس گزارش ها زمان اخبار به گزارش سایپانیوز، در این جلسات مدیرعامل و گروه مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا با اعضای هیئت مدیره دو انجمن تخصصی صنایع و قطعه سازان پیشرانه همگن و انجمن قطعه سازان و قطعه سازان خودرو دیدار کردند.

در این جلسات که در دو روز متوالی برگزار شد، مسائل، موانع و مشکلات زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا از سوی زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا مطرح و برای رفع آنها اجماع و تصمیم گیری شد.

مدیرعامل گروه سایپا همچنین گزارشی از وضعیت این گروه خودروسازی ارائه و بر برنامه ریزی مشترک صنعت خودروسازی کشور اعم از خودروسازان و قطعه سازان برای تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.

قطعه سازان کشور نیز اصلاح قراردادهای گذشته و کاهش تقاضای آنها از صنعت خودرو را مهم ترین پیش نیاز افزایش تولید می دانند.

گفتنی است در راستای اجرای برنامه های وزارت صمت برای افزایش تولید در گروه خودروسازی سایپا، سلسله جلساتی برای اخلال و حمایت از زنجیره تامین برنامه ریزی و اجرا شده است. پس از این دو جلسه مقرر شد ارتباط، هم افزایی و جهت دهی گروه خودروسازی سایپا با انجمن های تولید قطعه در کشور مطابق با برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر در دستور کار قرار گیرد. .

  اژه ای دستور می دهد تا جلسات دادگاه ضبط شود

دیدگاهتان را بنویسید