برنامه های مهم وزارت کشور در خصوص آلودگی هوا

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نیازمند نگاه همه جانبه به معضل آلودگی هوای کلانشهرهای کشور هستیم، گفت: موضوع آلودگی هوا از دو منبع متحرک و ثابت نشات می گیرد که باید برای آن راه حل دقیق و عملیاتی داشته باشیم.

احمد واحدی تاکید کرد: موضوع آلودگی هوا یکی از چالش های مهم کلان شهرهای کشور است و باید از روش های علمی و فناوری برای مدیریت این معضل در کشور استفاده کنیم.

این را وزیر کشور در جلسه کمیته برنامه عملیاتی مبارزه با آلودگی هوای کلان شهرهای کشور که با حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، منصوری استاندار تهران، شهردار تهران برگزار شد، بیان کرد. زاکانی و نمایندگان سایر ارگان ها به وزارت کشور کلانشهرهای کشور در معرض آلودگی هوا هستند و باید از همه فرصت ها برای کاهش آلودگی و هوای پاک استفاده کنیم.

وی افزود: مصوبات و مصوبات مهمی در خصوص کاهش آلودگی هوا در جلسه امروز به تصویب رسید و تلاش داریم تا پایان سال 1400 این برنامه ها را تدوین و بخش هایی از آن را اجرایی کنیم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نیازمند نگاه همه جانبه به معضل آلودگی هوای کلانشهرهای کشور هستیم، گفت: موضوع آلودگی هوا از دو منبع متحرک و ثابت نشات می گیرد که باید برای آن راه حل دقیق و عملیاتی داشته باشیم.

وی در این خصوص گفت: در بحث آلودگی هوا بیشتر به منابع سیار توجه می شود. بر اساس فهرست آلاینده های هوا، 60 درصد عوامل آلودگی شهری از این منابع ناشی می شود که در این راستا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیاز است.«تولید خودروهای برقی باید در دستور کار قرار گیرد.

  تلاش جهاد برای افزایش تولید با راه اندازی پالایشگاه نفت گروه 3 ایرانول

وزیر کشور خاطرنشان کرد: باید مرکز تحقیقات در زمینه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها را تقویت کنیم تا این مرکز راهکارهای علمی و اصولی برای کاهش آن ارائه دهد. وی افزود: اقدام دیگر این مرکز باید تعیین سهم دقیق آلاینده ها باشد و با برنامه ای جامع به دنبال کنترل و رفع این پدیده در کلانشهرهای کشور باشد.

موضوع استفاده از فیلتر دوده در تولید صنایع و نیروگاه ها و ناوگان دیزلی حمل و نقل عمومی از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور در جلسه امروز در این خصوص تاکید کرد: با توجه به گرانی واردات فیلتر دوده، این ظرفیت در کشور وجود دارد و با همکاری وزارت دفاع و سایر مراکز تحقیقاتی به سمت تولید این نوع فیلترها می رویم.

وی گفت: یکی دیگر از عوامل موثر در آلودگی هوای کلانشهرهای کشور موتورسیکلت ها هستند که بر اساس آخرین داده ها در کشور حدود 12 میلیون موتورسیکلت تردد می کنند و با توجه به سهم آلایندگی این وسیله نقلیه نسبت به سایر خودروها، باید برق تولید کنیم. موتورسیکلت «برای ادامه همکاری صنایع، موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور.

دیدگاهتان را بنویسید