برف باورنکردنی در گردنه گله بادوش الیگودرها

423058 779 خبر مرکزی
بارش شدید برف گردن گله بادوش در الیگودرز را دیدنی کرد.

  هواشناسی ایران امروز 04/12/1401

دیدگاهتان را بنویسید