بانک گردشگری دعوت به همکاری می نماید

اصطلاحات عمومی:

1. داشتن n

۲

3. آزارودیاهای جهان

4. روان کُمیک «عملیات روان و مُمُوْمُو». و. و ……

5. ﻋﺪم ﺳﺎﺋﻮء را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ

شرایط خاص:

1. دارای حداقل 3 سال سابقه ریاست شعبه درجه یک و دو در بانک در محل خدمت قبلی.

2. داشتن حداقل مدرک لیسانس

3. داشتن حداکثر سن 55 سال برای بازنشستگان

4. متولد و ساکن شهرهای مورد ادعا

داوطلبان واجد شرایط می توانند اطلاعات مربوطه و سابقه اشتغال خود را در فرم درخواست کار ارسال کنند.

» فرم کار

  بیمه روز از رانندگان کم خطر اورژانس تهران تقدیر کرد

دیدگاهتان را بنویسید