بانکداری دیجیتال مهمترین تمرکز بانک دی در سال 1401 بود

رئیس هیئت مدیره بانک دی افزایش سواد دیجیتال و معرفی بانکداری دیجیتال را مهمترین افق پیش روی بانک دی در سال 1401 می داند.

بانکداری دیجیتال مهمترین تمرکز بانک دی در سال 1401 بود

بر اساس گزارش ها زمان اخبار به نقل از روابط عمومی بانک دی، گلمرضا خلیل ارجمندی در نشست هم اندیشی کارکنان و مدیران مستقیم بانک به تشریح الزامات موفقیت در طرح های توسعه ای بانک دی پرداخت.
وی در این جلسه که به منظور تبیین سیاست ها و برنامه های عملیاتی بانک برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام شده در این بانک پرداخت و گفت:
وی افزود: امروز وضعیت بانک دی در وضعیت باثباتی قرار دارد که منجر به بهبود تصویر برند بانک در جامعه شده است.
رئیس هیات مدیره بانک با تشریح الزامات توسعه بانک در سال 1401 گفت: در سال آینده نظام بودجه ریزی، تلفیق منابع، بانکداری دیجیتال و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی از مهمترین محورهای مورد توجه بانک است. د .
رئیس هیئت مدیره بانک دی با اشاره به لزوم توجه به حوزه بانکداری دیجیتال گفت: اپلیکیشن های بانکی.
وی افزود: امسال بانک دی اقدامات مورد نظر خود را در حوزه بانکداری دیجیتال معرفی کرد که با توجه به اهمیت این حوزه، معرفی بانکداری دیجیتال مهمترین محور این بانک در سال آینده است.
  «چادر شب» به جشنواره های خارجی می رود

دیدگاهتان را بنویسید