بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها؟!

رئیس فدراسیون پزشکی از ورود تماشاگران به ورزشگاه ها از ۲۰ آبان خبر داد.

دکتر نوروزی در گفت و گو با خبر گفت: با مساعدت وزارت بهداشت مقرر شد سامانه کنترل هوشمند واکسن در بیستم ماه جاری فعال شود و افرادی که فاقد کارت واکسیناسیون هستند باید حتما کارت واکسیناسیون داشته باشند. تست PCR کارت بازدید از باشگاه های ورزشی. آنها اجازه ورود به باشگاه های ورزشی را نخواهند داشت.

تاکید می کنم پروتکل های بهداشتی باید با واکسیناسیون و ارائه اماکن ورزشی چه برای ورزش و چه برای تماشاگران رعایت شود.

وی در خصوص زمان بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها و اینکه آیا ورزشگاه آزادی می تواند به طور کامل پذیرای علاقه مندان به فوتبال باشد، افزود: حضور داشته باشید.

  ایران خودرو سه شنبه; آغاز پیش فروش یک ساله 7 محصول

دیدگاهتان را بنویسید