بازنشستگان خوانده اند؛ حقوق ها در شرف افزایش است!

وزیر اقتصاد گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را با ارائه محصولات جدید بیمه ای در قالب تحول صنعت بیمه پیگیری می کنیم.

احسان هندوزی در حاشیه نشست با رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران شرکت های بیمه با بیان اینکه در این جلسه محورهای تحول صنعت بیمه در هفت بند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نحوه اجرای آنها برجسته و تبادل نظر شد.

وی افزود: اولین موضوع حرکت به سمت نظارت خط بیمه مرکزی برای بیمه است که متاسفانه در این زمینه با نقطه مطلوب فاصله داریم و گزارش های نظارتی در فواصل زمانی و با دقت پایین تهیه می شود و مقرر شد که مدیر کل نظارت بر بیمه مرکزی

خاندوزی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیازمند حمایت از تولیدکنندگان محصولات بیمه ای هستیم تا بتوانند ریسک های خود را تا حد زیادی از طریق بیمه پوشش دهند و مقرر شد تدابیری فوری در این زمینه اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم های امنیتی به سیستم پلیس مرتبط نیست، گفت: این یکی از زمینه های فساد است و قرار شد با مذاکره با فرمانده انتظامی این امر به سرعت اجرایی شود.

وزیر اقتصاد استفاده از ابزارهای دیجیتال در صنعت بیمه را یکی دیگر از محورهای تحول در این صنعت دانست.
وی افزود: موضوع شمول مالی باید در صنعت بیمه جدی گرفته شود و محصولات بیمه ای از سوی بیمه های دولتی برای اقشار کم درآمد نیازمند پوشش بیمه ای ارائه شود.

وی یکی از این موارد را افزایش حقوق بازنشستگان از طریق محصولات جدید بیمه ای دانست که رئیس CZI باید سریعا آن را آماده کند.

  هواشناسی ایران امروز 27.09.1400

هندوزی افزود: پرتفوی شرکت های بیمه نیز باید در خدمت تولید باشد.

وی با بیان اینکه با تعامل بین دستگاه ها به زودی خبر اتصال سامانه های بیمه ای و پلیس و الکترونیکی شدن کروکی ها برای پرداخت خسارت اعلام می شود. این کار از فساد جلوگیری می کند و در عین حال به امور عمومی سرعت می بخشد و بک لینک ها را کاهش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید