بازدید گروهی مدیران رسانه ای کشور از شرکت سایپا

گروه خودروسازی سایپا به منظور آشنایی بهتر مدیران رسانه با صنعت خودرو و روند تولید خودرو در کشور، از تعدادی از مدیران اجرایی خبرگزاری ها و مدیران مسئول رسانه های مکتوب کشور دعوت به عمل آورد.

این برنامه در قالب بازدید از خطوط تولید گروه سایپا، مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، اقدامات، عملکردها، برنامه های توسعه و فناوری های موجود، به منظور بیان فضای واقعی صنعت خودرو و تشریح اقدامات انجام شد. این صنعت بزرگ در کشور به دور از سروصداهای رسانه ای

مدیران دعوت شده به سایپا پس از بازدید از مراکز تحقیقاتی و خطوط تولید گروه سایپا با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نشستی صمیمانه به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در این زمینه پرداختند.

مدیرعامل گروه سایپا نیز در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده در این گروه خودروسازی به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

  وب 3; نسل جدیدی در تاریخ اینترنت

دیدگاهتان را بنویسید