بازدید دانش آموزان از مدارس اختیاری بود

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: هنوز حضور دانش آموزان در مدارس را الزامی نکرده ایم و شرکت دانش آموزان در کلاس های حضوری اختیاری است.

  ایرج نوساری و ناگفته های «مسافری از هند» پس از 20 سال

دیدگاهتان را بنویسید