باران و برف ایران را پوشانده است

سامانه بارشی جدید از جنوب غرب وارد کشور می شود.

  قیمت ها به دلار در سطح حساسی هستند

دیدگاهتان را بنویسید