اینفوگرافیک / ویژگی های افراد کاریزماتیک

کلمه کاریزما از کلمه یونانی karis به معنای جذابیت گرفته شده است و می توان گفت کاریزما مترادف با جذابیت رفتاری است. یک فرد کاریزماتیک فردی است که برای دیگران جذاب است و دیگران را به عنوان الگو و الهام بخش تحت تاثیر قرار می دهد:

اینفوگرافیک

  جزئیات آتش سوزی برج رامیلا چالوس

دیدگاهتان را بنویسید