اینفوگرافیک / فرآیند به روز رسانی هزینه

2500 تاکسی در تهران تعمیر می شود. روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی چگونه است و چگونه تاکسی های خود را ارتقا دهیم؟ پاسخ سوالات در این اینفوگرافیک:

اینفوگرافیک

  جدیدترین رنگ تاج کشور

دیدگاهتان را بنویسید