اینفوگرافیک / جزئیات افزایش مستمری تامین اجتماعی

آخرین اخبار از وضعیت حقوق بازنشستگان حاکی از آن است که حقوق دریافت کنندگان حداقل دستمزد بیش از 57 درصد افزایش می یابد، حداقل دستمزد کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تن نخواهد بود و اگر فردی حداقل دستمزد دریافت کرده باشد. حقوق 3 میلیون و 700 هزار تنی در سال 1400. امسال حقوق وی به شش میلیون تن می رسد. در این اینفوگرافیک جزئیاتی از وضعیت افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی را مشاهده می کنید.

اینفوگرافیک

گرافیک: پدرام آقایی

  مرگ بر باران، شامپانزه های ایرانی در تبعید

دیدگاهتان را بنویسید