ایران عکس/هشدار; دریاچه ارومیه خشک شد!

452192 910 خبر مرکزی

دریاچه ارومیه دومین دریاچه نمک جهان است که در سال های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی مواجه بوده است که در نتیجه امسال به دلیل عدم تخصیص حق آبه دریاچه از سوی دریاچه سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عدم تکمیل تونل انتقال آب به این دریاچه بیش از 95 درصد آن به طور کامل خشک شده است.

با افزایش خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و بروز این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی طوفان و وزش بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتری را دارند که به احتمال زیاد اکثر شهرهای شمالی، مرکزی و حتی شمال شرق کشور را فرا خواهد گرفت. از جمله تهران.

از جمله راهکارهای فوری برای نجات دریاچه ارومیه می توان به اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز آن، تکمیل پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه، مرمت پل میانی دریاچه ارومیه و … اشاره کرد. برنامه ریزی برای کاشت زمستانه

عکس: سهیل فرجی

  کاهش قیمت در بورس تهران

دیدگاهتان را بنویسید