اولین فیلم هوایی از محل وقوع سیل در امامزاده داوود (ع)

با توجه به هشدارها هواشناسی اواخر شب چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در نقاط مختلف باران شدید بود استان تهران ما بودیم، سیل در منطقه کن امامزاده داود این امر باعث فروریختن برخی از ساختمان ها شد که به گفته مقامات تا کنون 10 مجروح و 7 کشته برجای گذاشته است.

  مهمترین اشتباهات مردان در زندگی مشترکشان

دیدگاهتان را بنویسید