اهدای دکترای افتخاری به محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشور شب گذشته برای دریافت دکترای افتخاری خود از دانشگاه بیلکنت استانبول عازم ترکیه شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی از سفر رئیس دولت های نهم و دهم به ترکیه خبر داد.

احمد علیرضا بیعی از سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه خبر داد و گفت: آقای احمدی نژاد به همراه سید مجتبی ثمره هاشمی و علی اکبر جوانفکر به استانبول سفر می کنند و در این سفر ایشان را همراهی می کنم.

سخنگوی احمدی نژاد ادامه داد: این سفر به دعوت دانشگاه بیلکنت استانبول است و دکترای افتخاری رئیس جمهور سابق ایران را در آن دانشگاه اعطا می کند.

وی افزود: این سفر یک سفر دو روزه است و به گفته آقای احمدی نژاد در ترکیه بسیار پرطرفدار است و برنامه های مختلفی برای دیدار با ایرانیان مقیم ترکیه و جلسات دیگر تدارک دیده شده است.

  رفتار مناسب با معتاد

دیدگاهتان را بنویسید