اهداف و استراتژی های موثر در شرکت برای مدیریت صنعت مواد شوینده

شرکت سهامی صنعت شوینده توسعه صنعتی بهشهر به عنوان شرکت سهامی خاص در تاریخ 2 آذرماه تاسیس شد.

اهداف و استراتژی های موثر در شرکت برای مدیریت صنعت مواد شوینده

اهداف و راهبردهای اجرایی شرکت مدیریت صنایع شوینده صنعتی بهشهر عمدتاً معطوف به بهبود مستمر فرآیند ارزش سازمانی، نوآوری، انعطاف پذیری و ارتقاء و بهبود مستمر هلدینگ و شرکت های تابعه آن در قالب فرآیندها می باشد. به صورت اجرایی و از طریق استراتژی طراحی از 4 دیدگاه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و آموزش به شرح زیر تعریف می شود:

اهداف و استراتژی های تعیین شده در شرکت برای مدیریت صنعت مواد شوینده

نمودار درصد سرمایه گذاری شرکت مدیریت صنایع شوینده توسعه صنایع بهشهر در سهام شرکت های تابعه بر اساس بهای تمام شده و به تفکیک شعب در سال گذشته به شرح زیر است:

اهداف و استراتژی های تعیین شده در شرکت برای مدیریت صنعت مواد شوینده

سرمایه گذاری در صنعت نشر، چاپ و تیراژ مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت مدیریت یاران توسعه است که فعالیت آن تولید انواع جعبه مقوایی و کارتن بوده و نیازهای اساسی شرکت های گروه در این زمینه را تامین می کند. .

  آب مشترکین قطع شد!

دیدگاهتان را بنویسید