انجام ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی در آبان 1400

گزارش ارزیابی کیفیت خودرو در آبان 1400 توسط شرکت ایرانی برای کنترل کیفیت و استاندارد منتشر شد.

شرکت تایید کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یک نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت، مسئولیت اصلی ارزیابی کیفیت خودروهای داخل کشور را بر عهده دارد.

همچنین نتایج این ارزیابی را تجزیه و تحلیل می کند و آن را با اهداف کیفی تعیین شده برای هر وسیله نقلیه و بر اساس جدول سطوح کیفی و محدودیت های تایید شده مقایسه می کند. گزارش دریافتی از این بررسی به صورت ماهانه به وزارت صمت ارائه می شود.

چند ستاره با کیفیت را توضیح دهید

فرآیند ارزیابی کیفیت خودرو به گونه‌ای طراحی شده است که از تمام عیوب خودرو آگاه باشد و ممیزی را برای شناسایی نقص‌ها و به حداکثر رساندن تأثیر عیوب ایمنی هدایت کند. همچنین هنگام ارزیابی کیفیت، خودرو از نظر ظاهر و عملکرد ایرادات بررسی می شود.

طبق دستورالعمل موجود، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خودروهای داخلی را در پنج رده قیمتی بازرسی می کند و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا پنج ستاره را برای کیفیت در نظر می گیرد.

بر اساس این جدول، تنها خودروی کوئیک ساخت شرکت پارس خودرو توانسته است رده کیفی خود را از 3 به 4 ستاره تغییر دهد و نسبت به ماه گذشته 1 ستاره افزایش یافته و سایر خودروهای تولیدی از نظر افزایش یا کاهش تغییری نداشته اند. دسته بندی کیفیت

ارزیابی کیفیت خودروها در آبان 1400 را مشاهده می کنید:

ارزیابی کیفیت وسایل نقلیه

  بریتانیا خواستار ادامه درگیری در اوکراین است

دیدگاهتان را بنویسید