اقدام جنجالی یک نماینده مجلس

حاشیه های مجلس یازدهم پر نشده و این بار تصویر منتشر شده از کتابخوانی یک نماینده مجلس جنجالی شده است.

عکسی از یک نماینده مجلس که سبک کتابخوانی اش جنجالی شده است در فضای مجازی منتشر شده است:

 نماینده مجلس

  معرفی مرد سال آسیا؛ تست و طارمی می ماند!

دیدگاهتان را بنویسید