اقدامات مربوطه بانک ملی و وزارت اقتصاد در صورت انصراف از فعالیت بانکی

در گفت و گو درباره نبض بازار با یک کارشناس بانکی و پولی، موارد زیر مطرح شد:

این کارشناس پولی و بانکی گفت: تمرکز دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد بر خروج بانک ها از حاکمیت شرکتی و اقدامات بانک ملی در این زمینه بسیار مناسب است. شکلی که در آن مالکیت منتقل خواهد شد بستگی به ابزار مکانیزم مرکزی در اختیار دارد.

اقدامات مربوطه بانک ملی و وزارت اقتصاد در صورت انصراف از فعالیت بانکی

بر اساس اخبار، حجت الله فرزانی در گفتگو با نبض بازار وی با اشاره به اقدام بانک ملی برای خروج از شرکت و عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه خود در بورس، خاطرنشان کرد: تمرکز دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد بر خروج از بانک های شرکتی و اقدامات بانک ملی در این زمینه بسیار مناسب است. . شکلی که در آن مالکیت منتقل خواهد شد بستگی به ابزار مکانیزم مرکزی در اختیار دارد. بانک ها هم اکنون می توانند از ظرفیت بورس استفاده کرده و سهام شرکت ها را به صورت سهام خرد یا بلوکی در بورس عرضه کنند.

منابع بانکی منجمد با خروج از شرکت آزاد می شود

این کارشناس پولی و بانکی گفت: حاکمیت شرکتی بانک ها باعث انجماد منابع در دست بانک ها می شود و خروج شرکتی از بانک ها باعث می شود بانک ها منابع منجمد یا ثابت را آزاد کرده و برای اعطای وام که کار اصلی آنهاست، تخصیص دهند. این در راستای تعهدات اصلی بانک برای واسطه گری وجوه است.

فرزانی گفت: بانک ها باید به اصل کار خود یعنی دریافت سپرده از مردم و ارائه تسهیلات به متقاضیان توجه کنند، موضوعی که سال هاست از این منظر بانک ها مورد انتقاد بوده است.

  هرگز این هندوانه ها را نخرید!

وی در خصوص عرضه اولیه شرکت دارویی دانا که زیرمجموعه بانک ملی است، گفت: باید به تدریج از این واحدها نیز خارج شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع رسیدگی در اختیار بانک ها کاهش یافته است، افزود: درآمدهای مالیاتی برای بانک هایی که اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندهند به عنوان تحریم در نظر گرفته شده است. .

دلایل متعددی برای ورود بانک ها به عرصه کارآفرینی

فرزانی گفت: برای همه بانک ها تکلیف قانونی وجود دارد که با کاهش کارآفرینی زمینه فعالیت بخش خصوصی را باز کنند، البته اینکه بانک ها به تدریج و در طول سال ها به سمت کارآفرینی روی آوردند دلایل متعددی داشت و این نبود که بانک ها خود یا شرکت را تصاحب کرده اند.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: برخی از این موارد به منظور پیگیری مطالبات بوده است. تملک صورت گرفت و بانک مجبور شد برای ادامه تعهدات خود برای تعطیل نشدن با شرکت همکاری کند. واحد. “به راهم ادامه می دهم.

بانکداری نباید تحت الشعاع کارآفرینی قرار گیرد

وی ادامه داد: معمولا بانک ها نباید وارد بحث کارآفرینی شوند و این اقدام تخلف از غرض است. وظیفه بانک واسطه گری وجوه است و خدمات بانکی نباید تحت الشعاع قرار گیرد و تاکید زیادی بر این است که بانکداری تحت الشعاع قرار نگیرد.

فرزانی افزود: از سوی دیگر، اگر بانک ها وارد بازارها شوند به دلیل اینکه تعداد محدودی از بانک ها منابع مالی اقتصاد را تامین می کنند، به عنوان یک کارتل اقتصادی عمل می کند که بحث رقابت در این بازارها را مخدوش می کند و اگر هر یک از بانک ها مجبور به انجام این کار شوند. وارد بازار شود، تعادل این بازارها به هم خورده است.

  چرا یارانه تیر کمتر پرداخت شد؟

دیدگاهتان را بنویسید