افزایش 12 برابری اجاره بها در تهران

آمار مرکز آمار نشان می دهد که متوسط ​​اجاره بها در تهران در 12 سال گذشته حدود 1100 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، اجاره بهای مسکن در تهران در این 12 سال 12 برابر شده است.

این روزها اگر سری به بنگاه های معاملات ملکی در تهران بزنید یا لحظه ای پای مستاجران بنشینید متوجه می شوید که طی چند سال اخیر شاهد افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره بها در شهرهای کشور به ویژه تهران بوده ایم. ; به عنوان مثال، پولی که اکنون برای اجاره در منطقه خود می پردازید احتمالاً برای خرید خانه در همان محله چهار یا پنج سال پیش کافی بوده است.

اما بیایید نگاه دقیق تری به آمارهای رسمی بیندازیم و شاهد افزایش اجاره بها در تهران در 12 سال گذشته باشیم. یعنی از تابستان 1388 تا تابستان 1400; شاید باورش برایتان سخت باشد. اما در این 12 سال شاهد افزایش 12 برابری اجاره بهای مسکن در تهران بوده ایم. یعنی در 12 سال اجاره مسکن در تهران 1100 درصد افزایش یافته است.

نمودار
نمودار بالا افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران را طی 12 سال گذشته نشان می دهد. همانطور که مشخص است بیشترین افزایش اجاره بها در بین مناطق 22 گانه تهران مربوط به یک منطقه است. اجاره در این منطقه بیش از دو برابر شده است. سپس منطقه دو در رتبه دوم قرار دارد. اجاره در این منطقه نیز کمی کمتر از 14 برابر افزایش یافته است، در فاصله کمی از منطقه 2. سپس سه ماهه پنجم از نظر افزایش اجاره در جایگاه سوم قرار دارد. اجاره بها مسکن در منطقه 5 بیش از 13 برابر شده و پس از آن منطقه 4 با افزایش 12 برابری در رتبه چهارم از نظر رشد اجاره بها قرار گرفته است.

  آمار مرگ تاج، امروز 11/11/1400

کمترین افزایش اجاره بها در این 12 سال مربوط به منطقه 19 است. اجاره مسکن در منطقه 19 حدود 8 برابر شده است. بعد منطقه 18 در کلاس بعدی است و اجاره آن کمی بیش از 8 برابر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید