افزایش 110 درصدی درآمدهای آلی از شیمی در کوم

شیمی آلی قم در زمینه تولید گلیسیرین، اسید سیتریک، استرها، الکل ها، رزین های آلکیدی و پارافین فعال است.

درآمد عملیاتی شیمی آلی قم در سال 1400 با 110 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 189 میلیارد تن رسید. همچنین سود عملیاتی و سود خالص این شرکت رو به افزایش بوده و به ترتیب به 27 میلیارد تن و 20 میلیارد تن می رسد. رسیده است.

افزایش 110 درصدی درآمدهای آلی از شیمی در کوم

سود ارگانیک شیمی قم در سال گذشته بیش از 26 میلیارد تن بوده است.

افزایش 110 درصدی درآمدهای آلی از شیمی در کوم

  بازیگران «برادران لیلا» در جشنواره کن

دیدگاهتان را بنویسید