افزایش متوالی سود بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی با 0.03 درصد افزایش به 21.11 درصد رسید که دومین افزایش در ژانویه را رقم زد.

نرخ بهره بین بانکی برای دومین بار در ژانویه افزایش یافت و با 0.03 درصد افزایش به 21.11 درصد رسید که همچنان با گفته های وزیر اقتصاد مغایرت دارد.

نرخ بهره

  درآمد نجومی مردانی که آرایش می کنند

دیدگاهتان را بنویسید