افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون در سال 1356 تاسیس شد و در سال 1367 نوع شرکت از خصوصی به دولتی تغییر یافت.

افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی پتروشیمی مارون

به گزارش خبر، به نقل از نبض بازار، سود انباشته پتروشیمی مارون در سال گذشته به بیش از 14 هزار میلیارد تن رسید و با افزایش 8 درصدی نسبت به سال مالی قبل همراه بود.

افزایش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی پتروشیمی مارون
وضعیت فروش پتروشیمی مارون

حدود 74 درصد حجم فروش شامل فروش داخلی و مابقی مربوط به صادرات است که به صورت واقعی تقریباً 74 درصد فروش داخلی و 26 درصد فروش صادراتی را شامل می شود. فروش این شرکت در بازار داخلی عمدتاً به شرکت های داخلی در منطقه ویژه اقتصادی و مابقی با واسطه گری بورس کالا انجام می شود.

دارایی های ثابت مشهود این شرکت پتروشیمی در سال گذشته نسبت به سال 1399 حدود 97 درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش پیش سرمایه برای خرید کاتالیست بوده است.

درآمد عملیاتی مارون درآمد عملیاتی شرکت در دوره نه ماهه منتهی به آذرماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد افزایش نشان می دهد که عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز و فروش محصولات بوده است.

افزایش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی پتروشیمی مارون

عملکرد شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به آذرماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش نشان می دهد که علیرغم افزایش 224 درصدی هزینه ها محقق شد.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع 306 درصد افزایش داشته که دلیل آن افزایش نرخ سود سپرده نزد بانک ها است.

  ناتو ممکن است روسیه را "تهدید مستقیم" اعلام کند.

دیدگاهتان را بنویسید