افراد بیکار و جویای کار باید در سیستم ملی اشتغال ثبت نام کنند

هادی ابراهیمی گفت: یکی از مهمترین مسائل برای برنامه ریزی و عملیات در دسترس بودن اطلاعات مناسب است و ایجاد اشتغال بدون اطلاع روشن از کار یا بیکاری امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در این راستا ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سیستم ملی اشتغال و کارآفرینی را طراحی و راه اندازی کرده است که برای ثبت نام در این سامانه برای همه افراد به ویژه بیکاران و کارجویان ضروری است.

ابراهیمی گفت: سیستم ملی استخدام و کسب و کار برای شناسایی کارکنان ، بیکاران ، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و همچنین ارائه خدمات سیاسی و اجرایی در بازار کار راه اندازی شد.

وی افزود: با توجه به تاکید مقام ارشد وزارتخانه و استاندار هرمزگان ، لازم است از همه ابزارها برای معرفی این سامانه استفاده شود و مردم را ترغیب به ثبت اطلاعات خود برای کار در آن کنم.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی سیستم ملی اشتغال و کارآفرینی استان هرمزگان با جمعیت یک میلیون و 558 هزار و 479 نفر ، بیش از 1200 نفر در سن کار هستند.

ابراهیمی گفت: برای ثبت اطلاعات در سیستم اشتغال و مشاغل ملی باید به آدرس https://lmis.mcls.gov.ir/ مراجعه کنند.

  سریال طنز پیمان قاسم خانی منتشر شد

دیدگاهتان را بنویسید