اعلام زکات فطره توسط آیت الله مکارم شیرازی

کابینه آیت الله مکارم شیرازی میزان زکات فطره را تعیین و به تمامی دفاتر خود در سراسر کشور اعلام کرد.

به گفته آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر اساس قوت غالب گندم چهل هزار تن (400000 ریال) و بر اساس قوت غالب برنج یکصد و پنجاه اعلام شد. هزار تن. 000 ریال). مؤمنان در انتخاب یکی از آنها مختارند.

گرسنگی غیر ارادی هشت هزار تومان (80000 ریال) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود. همچنین بازخرید عمدی از گرسنگی چهارصد و هشتاد هزار تومان (4800000 ریال) است.

لازم به ذکر است که بر اساس مبحث 1692 رساله برای روشن شدن مسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره برای همه کسانی که قبل از غروب عید سعید فطر بالغ، عاقل و ثروتمند هستند، واجب است. برای خود و کسانی که نان او را می خورند، هر نفر حداقل یک صاع (تقریباً سه کیلوگرم) غذا به مردم محل بدهد، خواه گندم، جو، خرما، برنج، ذرت و مانند آن. و اگر برای یکی از آنها پول بدهد، کافی است.

در ضمن، به فتوای بزرگ او، اگر انسان فقط در شب عید فطر مهمان دیگری باشد، فطرت اوست.

  قیمت هر متر نهضت ملی مسکن چقدر است؟!

دیدگاهتان را بنویسید