اعلام حل و فصل درگیری جنجالی خواهران منصوریان

کمیسیون انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران در خصوص اتفاقات رخ داده در حاشیه مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم نوجوانان دختر و پسر رای صادر کرد.

رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

1. در خصوص تخلفات آقای احسان ده پهلوان (تماشاگر بیرون سالن – همراه و پدر دو تن از ورزشکاران)

این کمیته قبل از ورود به بحث در صلاحیت کمیته انضباطی تاکید می کند که با توجه به جدی بودن تخلفات آقای احسان ده پهلوان از جمله ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل تمرین بانوان ورزشکار، باعث شده است. نزاع، اخلال در رفتار، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت، تخریب اموال و اخلال در آگاهی عمومی طبق نظر کمیته انضباطی، فدراسیون ووشو بدون توجه به رسیدگی انضباطی از آنان به مراجع ذیصلاح قضایی شکایت خواهد کرد. موضوع را با فوریت پیگیری کنید

در خصوص ابعاد صلاحیت کمیته انضباطی با عنایت به فیلمبرداری موجود از نزاع، گزارش مسئولین مسابقات، دفاعیات آنان به کمیته انضباطی و همچنین اظهار ندامت و پشیمانی و اظهار نظر به همه اقداماتی که برای جبران این خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، در نهایت کمیته انضباطی، برخورد غیرقانونی و غیرقانونی با آنها شامل ورود غیرقانونی و بی رویه ورزشکاران زن به حریم و محوطه تمرین، ایجاد درگیری، برهم زدن نظم، ضرب و شتم، ایجاد رعب و وحشت است. تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، رفتار بد در رابطه با افسر مسابقه (ماده 46)، تحریک به خشونت (ماده 50) و در رابطه با اختیارات مندرج در بند 80 در رابطه با تخلفات مربوط، ماده 105 و بند. 24 بند 1 و 2، او به مدت 3 سال از حضور در ورزشگاه محروم شد، فعالیت های مرتبط با ووشو ممنوع است. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۷۷ در مورد خسارات وارده، شخص مذکور به جبران کلیه خسارات وارده محکوم می شود.

  حمله شیطانی به ماموران ناجا در تهران; مهاجم دستگیر شده است

2. در خصوص تخلفات خانم کمند ده پهلوان (ورزشکار)

با توجه به گزارش مسئولان مسابقه به کمیته انضباطی مشخص شد وی در درگیری های حاشیه مسابقه شرکت نکرده و در این مورد تخلفی از سوی وی صورت نگرفته است.

اما پس از مسابقه در انتشار فیلمی شرکت کرد که یکی از تخلفات مندرج در اصل 44 اصل رفتار و اصل 60 از جمله افترا و نشر اکاذیب شناخته شده است. با توجه به همکاری این ورزشکار با کمیته انضباطی، سن ورزشکار، ابراز ندامت و پشیمانی از ارتکاب این اقدام و تحریک عوامل خارجی برای انتشار چنین ویدئویی، وی از چهار مسابقه محروم شد که سه مسابقه آن یک نفر تعلیق و به جزای نقدی به مبلغ 5 میلیون ریال (بند 5 ماده 28) محکوم خواهد شد. طبق بند 4 ماده 28 باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد تضامناً مسئول مجازات مالی است. در خصوص رد صلاحیت از مسابقه طبق شرایط ماده 30 انجام خواهد شد. طبق بند 5 ماده 96، چنانچه در مدت تعلیق مجدداً مجرم مرتکب جرم شود، مجازات اصلی (معلق) علاوه بر مجازات مربوط به جرم جدید، به دستور قوه قضائیه اجرا خواهد شد. توامان.

3. در خصوص تخلفات خانم کیانا ده پهلوان (ورزشکار)

با توجه به گزارش مسئولان مسابقه به کمیته انضباطی مشخص شد وی در درگیری های حاشیه مسابقه شرکت نداشته و تخلفی از سوی وی صورت نگرفته است. اما پس از مسابقه، وی در ویدئو اظهاراتی کرد و مصاحبه ای انجام داد که یکی از جرایم مندرج در اصل 44 اصول کلی رفتار و اصل 60 از جمله افترا و نشر اکاذیب پذیرفته شده است.

با توجه به همکاری این ورزشکار با کمیته انضباطی، سن این ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از ارتکاب این اقدام و تحریک عوامل بیرونی برای انتشار چنین فیلمی و انجام چنین مصاحبه ای، وی از چهار مسابقه محروم شد که در دو مسابقه که به مدت یک سال تعلیق و به پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند (طبق بند ۵ ماده ۲۸).

  حرکت جدید پوتین؛ زنگ جنگ اوکراین به صدا درآمد؟

طبق بند 4 ماده 28 باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد تضامناً مسئول مجازات مالی است. در مورد رد صلاحیت از مسابقه طبق ماده 30 انجام خواهد شد. طبق بند 5 ماده 96، چنانچه در مدت تعلیق مجدداً مرتکب تخلف شود، مجازات اصلی (معلق) علاوه بر مجازات مربوط به تخلف جدید، به دستور قوه قضائیه اجرا خواهد شد. توامان.

4. در خصوص تخلفات سرکار خانم تیام ده پهلوان (تماشاگر حاضر در سالن – همراه و خواهر دو ورزشکار)

بر اساس گزارش مسئولان مسابقات، با اظهارات و تایید پدر و خواهران شرکت کننده مشخص شد که این فرد شروع به درگیری و درگیری در سالن مسابقات کرده است. با توجه به سن و اظهار ندامت و پشیمانی پدرش، طبق ماده 105 و ماده 24 بند و و وف به مدت 6 ماه از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت های مرتبط با ووشو که سه ماه آن می باشد ممنوع است. هستند این مدت به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.

طبق بند 5 ماده 96، چنانچه در مدت تعلیق مجدداً مرتکب تخلف شود، مجازات اصلی (معلق) علاوه بر مجازات مربوط به تخلف جدید، به دستور قوه قضائیه اجرا خواهد شد. توامان.

5. در خصوص تخلفات ورزشکار خانم کوثر علیزاده

با توجه به گزارش رئیس کمیته برگزاری و با توجه به اعترافات خود و مربیش در جلسه، اگرچه به کمیته تایید شد که حضور وی در مسابقات جوانان کاملا مطابق مقررات و مجاز بوده و وجود داشته است. هیچ تخلفی از نظر حضور در مسابقات جوانان وجود ندارد، اما حضور این بازیکن نوجوان در مسابقات بزرگسالان سال گذشته قشم تخلف بوده و حضور غیرمجاز مذکور در این بخش قطعی شده است.

  این زوج که با مرگ معامله می کردند در دام پلیس افتادند

با استناد به بند 4 ماده 52 در خصوص شرایط حضور بازیکنان غیرمجاز به مدت سه جلسه محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود. با توجه به ابراز ندامت این بازیکن و همکاری وی با رکنا جودیچی، هر سه محرومیت بازی به مدت یک سال به تعویق می افتد.

طبق بند 4 ماده 28 باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد تضامناً مسئول مجازات مالی است. در مورد رد صلاحیت از مسابقه طبق ماده 30 انجام خواهد شد. طبق بند 5 ماده 96، چنانچه در مدت تعلیق مجدداً مرتکب تخلف شود، مجازات اصلی (معلق) علاوه بر مجازات مربوط به تخلف جدید، به دستور قوه قضائیه اجرا خواهد شد. توامان.

6. در خصوص تخلفات مربی خانم صدیکه ماریا

با توجه به موارد مذکور در خصوص تخلف خانم کوثر علیزاده و تایید مربی ایشان خانم صدیکا ماریا مبنی بر این تخلف، طبق بند 7 ماده 24، ایشان به مدت سه ماه و دو ماه از شرکت در مسابقات محروم شدند. که این ممنوعیت به دلیل اظهار ندامت و همکاری با قوه قضائیه به مدت یک سال تعلیق می شود.

طبق بند 5 ماده 96، چنانچه در مدت تعلیق مجدداً مرتکب تخلف شود، مجازات اصلی (معلق) علاوه بر مجازات مربوط به تخلف جدید، به دستور قوه قضائیه اجرا خواهد شد. توامان.

7. در خصوص هیئت های ووشو از منطقه آزاد کیش و مازندران

با توجه به سهل انگاری و بی احتیاطی شوراهای مذکور در بررسی و احراز مدارک اظهار شده توسط ورزشکار خانم کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایشان در مسابقات بزرگسالان، هر یک از شوراهای مذکور به توبیخ کتبی و مشمول یک فایل.

کمیسیون انضباطی فدراسیون ووشو در حالی حکم پرونده جنجالی ووشو را اعلام کرد که در این حکم هیچ اشاره ای به اقدام و درگیری خواهران منصوریان نشده است.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید