اعطای مجوز تاسیسات جدید به ورزش و جوانان لرستان

در این مراسم حشمت الله امان الهی مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ، مجید زهرایی معاون جوانان و ورزش لرستان ، سرهنگ سعید داوودی رئیس سازمان ورزشکاران لرستان و 4 نفر حضور داشتند. تازه واردان به نمایندگی از سمن های دیگر. در اتاق هیئت مدیره اداره کل “ورزش و جوانان” لرستان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در حاشیه این مراسم گفت: لرستان در حال حاضر 62 بذر ثبت شده در سامانه و 20 نامزد ثبت نام کرده است.

حشمت الله امان الهی افزود: آمارها نشان دهنده روند رو به رشد تشکل های مردمی بیش از سال های گذشته است.

وی افزود: این رشد نتیجه احترام به مشتری و حل مشکل روند طولانی فرآیند ثبت نام است که با مشاوره و راهنمایی کارشناسان این حوزه صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که ماه گذشته نماینده مجلس و کارشناس حوزه مشارکت جوانان توسط وزارت استان عالی نمایندگی شدند.

یاراحمدی ، گراوند ، فیضی و موسیوند از متخصصان این حوزه هستند که شبانه روز به جوانان جهادگر استان خدمت می کنند.

  خوردن عسل برای این افراد حرام است!

دیدگاهتان را بنویسید