اعتماد در حال بازگشت به صنعت خودرو است

محمد صفایی دلویی با تقدیر از عملکرد گروه خودروسازی سایپا در کاهش چشمگیر معوقات و درک این معضل در اقتصاد کشور، گفت: بزرگترین سرمایه هر سازمانی وام است که ناشی از نتایج آن است. و نتیجه برنامه و اهداف بلند مدت آن

متن اعتماد در صنعت خودرو به اولین بار در اخبار باز می گردد. به نظر می رسد.

  فروش دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم به دلیل تغییرات در عید سعید فطر به تعویق افتاد

دیدگاهتان را بنویسید