اشک ساکنان فاز 11 پردیس سرازیر شد!

نارضایتی ساکنان فاز 11 مسکن مهر پردیس به دلیل نقص ساختمان و نبود امکانات اولیه، ساکنان را در تنگنا قرار داد. به نظر می رسد مشکلات این واحدها هرگز کامل نیست.

ساکنان واحدهای 212b فاز 11 پردیس با وجود فصل سرما و یخبندان از گاز محروم هستند و مجبور به استفاده از نفت خام یا کپسول گاز طبیعی مایع با هزینه های گزاف گرمایش و آب گرم هستند.

نبود آسانسور و رفت و آمد ساکنان پله ها در ساختمان های چهارده طبقه مشکل و آزاردهنده است و مردم برای تامین نیازهای روزمره و خرید و اثاثیه خود مجبورند بدون آسانسور از این طبقات عبور کنند.

سایه مشکلات ساکنان فاز 11 پردیس، وعده های محقق نشده کارکنان و بروز مشکلات، اشک ساکنان فاز 11 پردیس را درآورد.

  راهکارهایی برای جلوگیری از تعرق بیش از حد

دیدگاهتان را بنویسید