استفاده از قدرت افراد همراه با مدیریت منجر به حل مشکلات می شود

مهدی شریفیان نماینده شورای اسلامی شهر در دومین روز از رویداد هم افزایی مدیریت 1401 ایران اظهار داشت: رویکردی نوین. دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت مردم برای حل مشکلات کشور است و یکی از کارهای بزرگی که می تواند به دولت کمک کند ظرفیت مردم است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه دستاوردهای مردمی می تواند به حل مشکلات مردم کمک کند، افزود: شورای اسلامی در خصوص تشکل های مردم نهاد و تعامل با وزارت کشور که مجری اصلی آن است و سایر نهادها برنامه ریزی دقیقی انجام داده است. او معتقد است که به گروه ها اجازه می دهد تا ساختار قانونی خود را شکل دهند.

رئیس کمیته تشکیلاتی سازمان های مردم نهاد در شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش نویس طرحی در این راستا تهیه شده است که به زودی نهایی و در صحن علنی مجلس ارائه می شود، گفت:

  هانیه توسلی در «حلزون خاموش» سر و صدا می کند!

دیدگاهتان را بنویسید