از کدام بانک ها 500 میلیون بگیریم؟

سقف تسهیلات ارائه شده در برخی بانک ها بر اساس میانگین حساب افراد تا سقف 500 میلیون تن تعیین شده است.

بانک اقتصاد نوین: این بانک تا سقف 500 میلیون تن با نرخ سود 4 درصد وام می دهد. شرایط دریافت این وام، سپرده بلوکه شده مشتریان حداکثر به مدت چهار ماه می باشد. ضمناً اگر فردی در بنتک سپرده گذاری نکرده باشد باید به ازای هر وام 10 میلیون تومانی در بانک ضامن برای کسر حقوق معرفی کند.

این وام به صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی اعطا می شود و بازپرداخت آن 36 ماهه است و با این حساب قسط هر وام 14 میلیون و 761 هزار تن برآورد شده است.

بانک تجارت: این بانک در طرح فوری پزشکان با سود 4 درصد و تا سقف 500 میلیون تن به متقاضیان وام می دهد. مدت بازپرداخت این وام 60 ماهه است و بانک به میزان 85 درصد سپرده به مشتری اعطا می کند. با این حساب اقساط وام 500 میلیون تنی 9 میلیون و 208 هزار تن در ماه خواهد بود.

در طرح دیگری به نام تجارت در متخصصان، این بانک 500 میلیون تن وام با نرخ سود 15 درصد می دهد. برای دریافت این وام، متقاضی باید ضامن رسمی در بانک ارائه کند. شرایط ضامن به این صورت است که تا سقف 100 میلیون تومان، دو ضامن معتبر از تمامی طبقات دارای جواز کسب و بیش از 100 میلیون تومان اسناد مالکیت باید در بانک درج شود.

بانک D: این بانک تا سقف 500 میلیون تومان با سود 18 درصد و بازپرداخت 36 ماهه وام می دهد. اقساط ماهانه این وام 18 میلیون و 100 تن تعیین شده است.

  رونمایی از اولین بمب استقلال برای فصل آینده

بانک توریستی: این بانک تا سقف 500 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماهه و سود 4 درصد به متقاضیان وام می دهد. بر این اساس اقساط ماهانه این وام 9 میلیون و 208 هزار تن خواهد بود. همچنین در این طرح وام سپرده مشتری تا زمان تسویه کامل وام مسدود می شود.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید