ارزان ترین خانه های تهران در این 3 منطقه است

متوسط ​​قیمت مسکن در تهران در خردادماه با جهش 8.4 درصدی به 39.4 میلیون تومان رسید و تعداد معاملات نسبت به ماه قبل 32.3 درصد افزایش یافت.

آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در خرداد ماه سال 1390 در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معادل 81 میلیون و 98 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 19 میلیون معامله شده است. و 588 هزار تومان در منطقه 18 تعلق داشت

بعد از منطقه 18 تهران، منطقه 17 تهران کمترین میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای تجاری مسکونی را دارد. متوسط ​​قیمت مسکن در این منطقه در خرداد 1401 حدود 20 میلیون و 728 هزار تومان بوده است.

پس از آن منطقه 20 تهران با میانگین قیمت 20 میلیون و 997 هزار تومان برای هر مترمربع زیربنای مسکونی قرار گرفته است و به این ترتیب مناطق 18، 17 و 20 تهران رتبه های اول تا سوم ارزان ترین مناطق تهران از نظر قیمت مسکن را به خود اختصاص داده اند. .

منطقه 15 تهران با میانگین قیمت 22 میلیون و 242 هزار تومان، منطقه 16 با میانگین قیمت 22 میلیون و 457 هزار تومان و منطقه 19 با میانگین قیمت 22 میلیون و 719 هزار تومان در رتبه های بعدی مناطق ارزان قرار دارند. شهر تهران از نظر قیمت مسکن.

همچنین متوسط ​​قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در مناطق 16 گانه شهر تهران از متوسط ​​قیمت مسکن در تهران در خرداد 1401 کمتر است.

6 منطقه پایتخت نیز در خردادماه امسال دارای میانگین قیمت بالاتری نسبت به متوسط ​​قیمت مسکن در تهران هستند. پس از منطقه یک تهران با میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای تجاری مسکونی معادل 81 میلیون و 98 هزار تومان، منطقه 3 تهران با میانگین قیمت 70 میلیون و 471 هزار تومان و پس از آن رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. قیمت مسکن منطقه 2 است که به میانگین قیمت 59 میلیون و 77 هزار تومان می رسد.

  طرز تهیه همبرگر کره ای

نمودار تعداد تراکنش ها

طرح قیمت هر متر مربع

دیدگاهتان را بنویسید