ارائه کتاب سنجش پایداری مدل ها و شاخص ها

کتاب «بررسی پایداری الگوها و شاخص ها» تالیف دکتر مریم رباطی از اعضای هیئت علمی و پژوهشی و فاطمه رضایی کارشناس ارشد سنجش و آمایش سرزمین توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

ارائه کتاب سنجش پایداری مدل ها و شاخص ها

این کتاب به منظور ارائه مدل یکپارچه پایداری شهری و معرفی مدل های کاربردی و روش های مدل سازی در ارزیابی پایداری در پنج فصل تنظیم شده است.
ارزیابی پایداری به عنوان فرآیند سازگاری نقش مهمی در تسهیل و تضمین برنامه ریزی یکپارچه ایفا می کند و ابزاری است که تمامی جنبه های انسانی و زیست محیطی توسعه را پوشش می دهد. ارائه رویکردها و مدل‌های کمی و یکپارچه، گام‌های مؤثری را برای تعیین وضعیت فعلی سکونتگاه‌ها به سوی آینده‌ای پایدارتر با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی پیش رو ارائه می‌دهد.
این کتاب به عنوان منبع توصیه شده برای عنوان آموزشی فارغ التحصیلان رشته های علوم و مهندسی محیط زیست – آمایش سرزمین و برنامه ریزی نوشته شده است.

1655794088 9a2776d9 43d4 42c4 928e 9c00c79afac1 خبر مرکزی

  قیمت جهانی طلا امروز 14/04/04

دیدگاهتان را بنویسید