ارائه کتاب تاریخ ایران نوین

ایرواند آبراهامیان در کتاب «تاریخ ایران مدرن» به موضوعاتی مانند اکتشاف نفت، مداخله خارجی، نقش خاندان پهلوی و همچنین انقلاب 1357 و تولد جمهوری اسلامی و همچنین مروری جامع بر قرن بیستم پرداخت. .

خبر مرکزی- ایرواند آبراهامیان در کتاب «تاریخ ایران مدرن» به موضوعاتی مانند اکتشاف نفت، مداخله خارجی، نقش خاندان پهلوی و همچنین انقلاب 1357 و تولد جمهوری اسلامی و همچنین مروری جامع بر قرن بیستم پرداخت. .

در این میان ایران تجربیات دیگری از جمله جنگ عراق، تحولات جامعه در سه دهه گذشته و اخیراً توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط ​​را پشت سر گذاشته است. تجاری اشاره کرد.

علاقه مندان می توانند برای تهیه این کتاب با «ناشر نی» تماس بگیرند.

منبع: علامت تجاری

2023-01-07 03:41:17

  دومین قهرمانی پورتو با درخشش مهدی طارمی

دیدگاهتان را بنویسید