احتمال سفر پاپ به ایران

در جلسه امروز چهارشنبه ، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس در گفتگو با کاردینال کلیساهای آشوری و کلدانی عراق وی با تاکید بر وضعیت مطلوب هموطنان مسیحی در ایران گفت: ما به این موضوع افتخار می کنیم جمهوری اسلامی ایران ما زندگی می کنیم و انتظار داریم چهره های معنوی ما با دیدار با همکاران خود در ایران دلگرم شوند.

کاردینال ساکو همچنین خواستار ارتباط بیشتر و تعامل م betweenثرتر بین مسیحیان شد ایران و عراق .د.

کاردینال کلیساهای آشوری و کلدانی در عراق قول داد در اسرع وقت عازم ایران شود و به پاپ فرانسیس پیشنهاد داد رهبر کاتولیک در جهان به ایران هم سفر کنید.

او دلیل ملاقات کمتر کارکنان است واتیکان از جانب IR وی ایران را مسئول محدودیت های تاج اعلام کرد.

  مشاهیر ایرانی متولد 8 تیر

دیدگاهتان را بنویسید