اجرای رضا یزدانی در جشن حافظ

رضا یزدانی در بیست و یکمین دوره جشنواره حافظ یکی از آهنگ های خود را اجرا کرد.

  تعهد بانک ملی ایران به جبران اموال مسروقه از محل وجوه اجاره

دیدگاهتان را بنویسید